Cuộc sống yên bình tại Triều Tiên nhìn từ bên kia biên giớiCuộc sống yên bình tại Triều Tiên nhìn từ bên kia biên giớiCuộc sống yên bình tại Triều Tiên nhìn từ bên kia biên giớiCuộc sống yên bình tại Triều Tiên nhìn từ bên kia biên giớiCuộc sống yên bình tại Triều Tiên nhìn từ bên kia biên giớiCuộc sống yên bình tại Triều Tiên nhìn từ bên kia biên giớiCuộc sống yên bình tại Triều Tiên nhìn từ bên kia biên giớiCuộc sống yên bình tại Triều Tiên nhìn từ bên kia biên giớiCuộc sống yên bình tại Triều Tiên nhìn từ bên kia biên giớiCuộc sống yên bình tại Triều Tiên nhìn từ bên kia biên giớiCuộc sống yên bình tại Triều Tiên nhìn từ bên kia biên giớiCuộc sống yên bình tại Triều Tiên nhìn từ bên kia biên giớiCuộc sống yên bình tại Triều Tiên nhìn từ bên kia biên giớiCuộc sống yên bình tại Triều Tiên nhìn từ bên kia biên giớiCuộc sống yên bình tại Triều Tiên nhìn từ bên kia biên giới

Cuộc sống yên bình tại Triều Tiên nhìn từ bên kia biên giới

ANTD.VN -  Hãng tin Reuters của Anh mới đây đăng tải những hình ảnh về cuộc sống yên bình thường ngày của người dân Triều Tiên sống gần biên giới với Hàn Quốc và Trung Quốc.