Cụm thi đua số 7 Bộ Công an: Hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ công tác lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 28-11, Cụm thi đua số 7 Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Cụm thi đua số 7 Bộ Công an gồm các đơn vị Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Cục Truyền thông, Cục Tổ chức cán bộ, Cục Đào tạo, Thanh tra CAND và Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Báo cáo trung tâm tại hội nghị nêu rõ, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023 do Bộ Công an phát động, Cụm Thi đua số 7 đã ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua; quy định tiêu chí và thang điểm thi đua 2023; tổ chức ký kết giao ước thi đua và đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động “Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Khánh thành và bàn giao nhà truyền thống CAH Côn Đảo là một trong những hoạt động có ý nghĩa của Cụm thi đua số 7 Bộ Công an

Khánh thành và bàn giao nhà truyền thống CAH Côn Đảo là một trong những hoạt động có ý nghĩa của Cụm thi đua số 7 Bộ Công an

Trên cơ sở đó, Đảng ủy, lãnh các đơn vị trong Cụm đã quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mặt công tác, đăng ký 3 nội dung công tác lớn, trọng tâm của từng đơn vị, tổ chức phong rào thi đua với nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Các đơn vị trong Cụm đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do Bộ Công an phát động, phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND và 75 năm Ngày Chủ ịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND, xây dựng nội bộ đơn vị đoàn kết; đề ra các nội dung, biện pháp thực hiện phù hợp với tính chất, đặc điểm công tác của đơn vị; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đăng ký danh hiệu thi đua làm mục tiêu phấn đấu và để bình xét, đánh giá tổng kết thi đua.

Trong công tác chuyên môn, các đơn vị đã hoàn thành vượt mức dẫn đầu chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác chuyên môn trong đó hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ công tác lớn, trọng tâm là tham mưu, đề xuất, hướng dẫn các nhiệm vụ công tác về tổ chức cán bộ, đào tạo, công tác Đảng, công tác chính trị, báo chí, tuyên truyền, thanh tra và kiểm tra Đảng.

Đảng uỷ, lãnh đạo các đơn vị đã chỉ đạo tổ chức công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ngày càng cao. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21 tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và quy định của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên.

Với những thành tích đã đạt được, trong năm 2023, Cụm Thi đua số 7 có 486 lượt tập thể, cá nhân được lãnh đạo các cấp khen thưởng, trong đó: 1 tập thể, 8 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 1 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; 6 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND”; 67 lượt tập thể, 187 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 566 lượt tập thể, cá nhân được tặng Thủ trưởng các đơn vị tặng Giấy khen và nhiều tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến, được khen thưởng, được tặng kỷ niệm chương và các giải thưởng khác...