Cục An toàn thông tin là đầu mối chống tin nhắn, cuộc gọi rác

  • 23/09/2020 07:46
  • 0 bình luận
  • Vân Hằng
  • In bài
ANTD.VN -  Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Theo đó, Cục An toàn thông tin sẽ là đầu mối thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP

Cục An toàn thông tin là đầu mối chống tin nhắn, cuộc gọi rác ảnh 1

Quyết liệt ngăn chặn cuộc gọi rác, tin nhắn rác

Bộ TT-TT giao Cục An toàn thông tin là đầu mối, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan trong việc triển khai Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ. Các Cục, Vụ và đơn vị liên quan khác có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Cụ thể, Cục An toàn thông tin sẽ thực hiện một số nhiệm vụ như: Tổ chức chức thử nghiệm xây dựng, vận hành Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; Tổ chức thử nghiệm xây dựng, vận hành Hệ thống Danh sách không quảng cáo;

Tổ chức thử nghiệm xây dựng, vận hành Hệ thống quản lý tên định danh quốc gia; Xây dựng, định kỳ cập nhật và công khai Danh sách đen địa chỉ IP/tên miền phát tán thư điện tử rác trên cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, cổng thông tin điện tử của Cục An toàn thông tin…

Bộ TT-TT yêu cầu các Cục, Vụ, đơn vị liên quan cần nghiêm túc thực hiện Nghị định 91, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về mục tiêu, ý nghĩa của công tác chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác;

Giảm thiểu tình trạng tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và thúc đẩy phát triển thị trường quảng cáo qua các phương tiện điện tử. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong công tác chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Tin cùng chuyên mục