Công nhân dầm mình dưới bùn làm sạch sông Tô LịchCông nhân dầm mình dưới bùn làm sạch sông Tô LịchCông nhân dầm mình dưới bùn làm sạch sông Tô LịchCông nhân dầm mình dưới bùn làm sạch sông Tô LịchCông nhân dầm mình dưới bùn làm sạch sông Tô LịchCông nhân dầm mình dưới bùn làm sạch sông Tô LịchCông nhân dầm mình dưới bùn làm sạch sông Tô LịchCông nhân dầm mình dưới bùn làm sạch sông Tô LịchCông nhân dầm mình dưới bùn làm sạch sông Tô LịchCông nhân dầm mình dưới bùn làm sạch sông Tô LịchCông nhân dầm mình dưới bùn làm sạch sông Tô LịchCông nhân dầm mình dưới bùn làm sạch sông Tô Lịch

Công nhân dầm mình dưới bùn làm sạch sông Tô Lịch

ANTD.VN -Những ngày qua, các công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội liên tục thi công, nạo vét bùn đất dưới sông Tô Lịch nhằm cải thiện sự ô nhiễm của dòng sông sau khi dừng xả nước từ hồ Tây vào dòng sông này.