Cổng chợ thành nơi đỗ xe

(ANTĐ) - Chợ Hà Đông là điểm mua bán, trao đổi hàng hóa có quy mô lớn nhất quận Hà Đông, hàng ngày có hàng nghìn lượt người ra vào.

Cổng chợ thành nơi đỗ xe

(ANTĐ) - Chợ Hà Đông là điểm mua bán, trao đổi hàng hóa có quy mô lớn nhất quận Hà Đông, hàng ngày có hàng nghìn lượt người ra vào.

Nhưng ngay trước cổng chính vào chợ, nhiều người đã không chấp hành nội quy “cấm đỗ xe” mà ngang nhiên đỗ xe gắn máy, xe đạp bừa bãi chắn hết lối vào gây phiền phức, khó khăn cho việc đi lại, mua bán của người dân. Đề nghị Ban quản lý chợ có biện pháp dẹp bỏ điểm đỗ xe  này!

Lê Nhung

(Hoài Đức, Hà Nội)