Con sông nhỏ duy nhất trên thế giới chảy theo hai hướng  Con sông nhỏ duy nhất trên thế giới chảy theo hai hướng  Con sông nhỏ duy nhất trên thế giới chảy theo hai hướng  Con sông nhỏ duy nhất trên thế giới chảy theo hai hướng  Con sông nhỏ duy nhất trên thế giới chảy theo hai hướng  Con sông nhỏ duy nhất trên thế giới chảy theo hai hướng  Con sông nhỏ duy nhất trên thế giới chảy theo hai hướng  Con sông nhỏ duy nhất trên thế giới chảy theo hai hướng

Con sông nhỏ duy nhất trên thế giới chảy theo hai hướng

ANTD.VN - Trên thế giới, có một dòng sông nhỏ duy nhất chảy vào cả Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, đó là con sông North Two Ocean.