Thủy quái khổng lồ hung dữ nhất vùng sông AmazonThủy quái khổng lồ hung dữ nhất vùng sông AmazonThủy quái khổng lồ hung dữ nhất vùng sông AmazonThủy quái khổng lồ hung dữ nhất vùng sông AmazonThủy quái khổng lồ hung dữ nhất vùng sông AmazonThủy quái khổng lồ hung dữ nhất vùng sông AmazonThủy quái khổng lồ hung dữ nhất vùng sông AmazonThủy quái khổng lồ hung dữ nhất vùng sông AmazonThủy quái khổng lồ hung dữ nhất vùng sông AmazonThủy quái khổng lồ hung dữ nhất vùng sông AmazonThủy quái khổng lồ hung dữ nhất vùng sông Amazon

Thủy quái khổng lồ hung dữ nhất vùng sông Amazon

ANTD.VN - Cá hải tượng là một loài cá nước ngọt sống ở vùng nhiệt đới Nam Mỹ. Đây là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất trên thế giới được mệnh danh là " vua ăn thịt" vùng sông Amazon.