Có thực sự cần thiết cho con học trước khi vào lớp 1?

ANTD.VN - Thời điểm con trẻ chuẩn bị bước vào lớp 1, các cha mẹ lo lắng con khó làm quen với môi trường mới, lo con không theo kịp các bạn. Vì vậy, nhiều phụ huynh lựa chọn cho trẻ học trước chương trình lớp 1, nhưng việc làm này có thực sự cần thiết hay không?