Cơ quan công tố Đức đề nghị dẫn độ cựu Thủ hiến Catalonia về Tây Ban NhaCơ quan công tố Đức đề nghị dẫn độ cựu Thủ hiến Catalonia về Tây Ban NhaCơ quan công tố Đức đề nghị dẫn độ cựu Thủ hiến Catalonia về Tây Ban NhaCơ quan công tố Đức đề nghị dẫn độ cựu Thủ hiến Catalonia về Tây Ban NhaCơ quan công tố Đức đề nghị dẫn độ cựu Thủ hiến Catalonia về Tây Ban NhaCơ quan công tố Đức đề nghị dẫn độ cựu Thủ hiến Catalonia về Tây Ban NhaCơ quan công tố Đức đề nghị dẫn độ cựu Thủ hiến Catalonia về Tây Ban NhaCơ quan công tố Đức đề nghị dẫn độ cựu Thủ hiến Catalonia về Tây Ban NhaCơ quan công tố Đức đề nghị dẫn độ cựu Thủ hiến Catalonia về Tây Ban Nha

Cơ quan công tố Đức đề nghị dẫn độ cựu Thủ hiến Catalonia về Tây Ban Nha

ANTD.VN -Ngày 3/4, Tổng công tố bang Schleswig-Holstein ở miền bắc nước Đức đã nộp đơn lên lên tòa án cấp vùng của bang này, yêu cầu dẫn độ cựu Thủ hiến Catalonia Charles Puigdemont về Tây Ban Nha.