Gia hạn Thông tư 02: Cần xem xét, đánh giá kỹ đối tượng được giãn, hoãn nợ

Gia hạn Thông tư 02: Cần xem xét, đánh giá kỹ đối tượng được giãn, hoãn nợ

ANTD.VN - Chuyên gia cho rằng việc gia hạn Thông tư 02 cần xem xét, đánh giá thật kỹ đối tượng được áp dụng, doanh nghiệp nào có khả năng phục hồi thì cần tìm mọi giải pháp tháo gỡ, còn doanh nghiệp không có khả năng phục hồi, năng lực tài chính yếu kém thì kiên quyết không cơ cấu nợ, chuyển nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ.
Tiên phong vào cuộc, Agribank hỗ trợ hơn 70.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tiên phong vào cuộc, Agribank hỗ trợ hơn 70.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

ANTD.VN - Tiết giảm chi phí, “hy sinh” lợi nhuận, toàn hệ thống Agribank đã đồng lòng chung sức tích cực cùng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đồng thời tiên phong tham gia các chương trình an sinh xã hội, ủng hộ công tác phòng, chống dịch.
Sửa Thông tư 01: Kéo dài thời gian cơ cấu nợ, miễn giảm lãi đến hết 2021, giãn trích lập dự phòng trong 3 năm

Sửa Thông tư 01: Kéo dài thời gian cơ cấu nợ, miễn giảm lãi đến hết 2021, giãn trích lập dự phòng trong 3 năm

ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 03/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.