CNN: Nga đưa tàu chở dầu phương Tây về với 'hạm đội bóng tối' của mìnhCNN: Nga đưa tàu chở dầu phương Tây về với 'hạm đội bóng tối' của mìnhCNN: Nga đưa tàu chở dầu phương Tây về với 'hạm đội bóng tối' của mìnhCNN: Nga đưa tàu chở dầu phương Tây về với 'hạm đội bóng tối' của mìnhCNN: Nga đưa tàu chở dầu phương Tây về với 'hạm đội bóng tối' của mìnhCNN: Nga đưa tàu chở dầu phương Tây về với 'hạm đội bóng tối' của mìnhCNN: Nga đưa tàu chở dầu phương Tây về với 'hạm đội bóng tối' của mìnhCNN: Nga đưa tàu chở dầu phương Tây về với 'hạm đội bóng tối' của mìnhCNN: Nga đưa tàu chở dầu phương Tây về với 'hạm đội bóng tối' của mìnhCNN: Nga đưa tàu chở dầu phương Tây về với 'hạm đội bóng tối' của mìnhCNN: Nga đưa tàu chở dầu phương Tây về với 'hạm đội bóng tối' của mìnhCNN: Nga đưa tàu chở dầu phương Tây về với 'hạm đội bóng tối' của mìnhCNN: Nga đưa tàu chở dầu phương Tây về với 'hạm đội bóng tối' của mìnhCNN: Nga đưa tàu chở dầu phương Tây về với 'hạm đội bóng tối' của mình

CNN: Nga đưa tàu chở dầu phương Tây về với 'hạm đội bóng tối' của mình

ANTD.VN - "Hạm đội bóng tối" của Nga đang được bổ sung bằng nhiều tàu chở dầu phương Tây, giúp Moskva đưa sản phẩm của mình tới khách hàng trên khắp thế giới.