[CLIP] Thẻ Căn cước công dân sẽ thay thế những loại giấy tờ tùy thân nào?

ANTD.VN - Theo lộ trình, bắt đầu từ năm 2020 thẻ căn cước công dân sẽ thay thế hoàn toàn cho chứng minh thư nhân và sổ hộ khẩu. Việc bỏ các thủ tục về sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân trong quản lý dân cư để thống nhất việc quản lý bằng mã số định danh cá nhân. Bên cạnh đó, thủ tục đăng ký thường trú sẽ bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Và thẻ căn cước công dân sẽ được sử dụng thay thế cho tất cả các loại giấy tờ tùy thân hiện hành.