Chuyên gia Mỹ: Nga đã phá hủy kho vũ khí của Ukraine và phi quân sự hóa NATOChuyên gia Mỹ: Nga đã phá hủy kho vũ khí của Ukraine và phi quân sự hóa NATOChuyên gia Mỹ: Nga đã phá hủy kho vũ khí của Ukraine và phi quân sự hóa NATOChuyên gia Mỹ: Nga đã phá hủy kho vũ khí của Ukraine và phi quân sự hóa NATOChuyên gia Mỹ: Nga đã phá hủy kho vũ khí của Ukraine và phi quân sự hóa NATOChuyên gia Mỹ: Nga đã phá hủy kho vũ khí của Ukraine và phi quân sự hóa NATOChuyên gia Mỹ: Nga đã phá hủy kho vũ khí của Ukraine và phi quân sự hóa NATOChuyên gia Mỹ: Nga đã phá hủy kho vũ khí của Ukraine và phi quân sự hóa NATOChuyên gia Mỹ: Nga đã phá hủy kho vũ khí của Ukraine và phi quân sự hóa NATOChuyên gia Mỹ: Nga đã phá hủy kho vũ khí của Ukraine và phi quân sự hóa NATOChuyên gia Mỹ: Nga đã phá hủy kho vũ khí của Ukraine và phi quân sự hóa NATOChuyên gia Mỹ: Nga đã phá hủy kho vũ khí của Ukraine và phi quân sự hóa NATOChuyên gia Mỹ: Nga đã phá hủy kho vũ khí của Ukraine và phi quân sự hóa NATOChuyên gia Mỹ: Nga đã phá hủy kho vũ khí của Ukraine và phi quân sự hóa NATO

Chuyên gia Mỹ: Nga đã phá hủy kho vũ khí của Ukraine và phi quân sự hóa NATO

ANTD.VN - Có nhận xét cho rằng Nga thậm chí đang phi quân sự hóa NATO thông qua chiến dịch đặc biệt trên đất Ukraine.