Chuyển Công an điều tra vụ 21 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp trị giá hơn 820 tỷ đồng

  • 01/03/2017 08:33
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTD.VN - Hôm qua, 28-2, Thanh tra Chính phủ đã thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách Nhà nước đối với Bô Tài chính, Tổng cục Thuế và Cục Thuế Hà Nội.

Chuyển Công an điều tra vụ 21 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp trị giá hơn 820 tỷ đồng ảnh 1

Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều hạn chế trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách của ngành thuế

Bên cạnh những ưu điểm, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm trong việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách Nhà nước đối với Bô Tài chính, Tổng cục Thuế và Cục Thuế Hà Nội.Đơn cử, toàn ngành Thuế trong một số năm qua đều không hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra được phê duyệt, có năm đạt tỷ lệ rất thấp (năm 2012, Thanh tra Tổng cục Thuế thực hiện đạt 29% kể hoạch; Cục Thuế Hà Nội thực hiện đạt 63% kế hoạch).

Tổng cục Thuế, Cục Thuế Hà Nội chưa thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra, việc thực hiện truy thu, phạt vi phạm pháp luật về thuế sau thanh tra, kiểm tra. Vì vậy, kết quả xử lý sau thanh tra, kiểm tra thấp.

Các cơ quan này không theo dõi, quản lý tiền chậm nộp qua thanh tra, kiểm tra; việc thực hiện thanh tra còn kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động của người nộp thuế; việc thực hiện quy trình thanh tra, kiểm tra về ngày làm việc thực tế, thời điểm lập biên bản xác nhận số liệu, ký biên bản thanh tra, kiểm tra với người nộp thuế, báo cáo kết quả kiểm tra, hồ sơ kiểm tra không đầy đủ (thiếu tờ trình, biên bản xác nhận số liệu...).

Tại một số kết luận thanh tra khi kết luận, kiến nghị xử lý, Tổng cục Thuế áp dụng văn bản hướng dẫn ưu đãi đầu tư chưa phù hợp làm ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp; Tổng cục Thuế đã thay đổi tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn, thay đổi tỷ suất thu nhập thuần trước thuế thu nhập doanh nghiệp trên tổng chi phí không có cơ sở trong các cuộc thanh tra chuyên đề về hoạt động chuyển giá.

Một số cuộc thanh tra, kiểm tra của Cục Thuế Hà Nội thực hiện chưa đúng quy định pháp luật về thuế, chưa xử lý đầy đủ các vi phạm của người nộp thuế, cùng một hành vi vi phạm về thuế nhưng có kiến nghị xử lý khác nhau gây nên sự không bình đẳng giữa các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhà nước và doanh nghiệp.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, việc áp dụng pháp luật trong công tác giải quyết khiếu nại lần 1 của các Cục Thuế chưa chính xác, thiếu cơ sở pháp lý, dẫn đến tỷ lệ khiếu nại về các quyết định giải quyết khiếu lại lần 1 cao, quyết định giải quyết lần 2 có tỷ lệ công nhận nội dung khiếu nại của đối tượng đúng là cao.

Cục Thuế TP.HCM đã thiếu trách nhiệm trong việc xử lý kịp thời các vi phạm đối với 4 công ty dầu khí dẫn đến khi có quyết đinh xử lý thì đã hết thời hiệu xử lý gây khiếu kiện kéo dài và không xử lý truy thu được thuế cho nhà nước do hết hiệu lực xử lý.

Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã chậm trễ trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Cục thuế trong công tác quản lý nợ, hoàn thuế dẫn đến nợ đọng thuế ngày càng tăng; một số cục thuế có những vi phạm trong quản lý thuế...

Nợ thuế toàn ngành ngày càng tăng (thời điểm 31-12-2012, tổng số tiền nợ là 55.056,5 tỷ đồng; thời điểm 31-12-2013 là 61.160,1 tỷ đồng (tăng 11% so với năm trước) và đến thời điểm 30-6-2014 là 68.904 tỷ đồng (tăng 13% so với năm trước); không theo dõi được nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp, chỉ tính riêng số tiền tính phạt chậm nộp tiền sử dụng đất của toàn ngành Thuế, các Cục Thuế tính thiếu tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất với số tiền là 669,4 tỷ đồng.

Trước những vi phạm nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan theo thẩm quyền tiến hành kiểm điểm các đơn vị, cá nhân có liên quan, đã buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong việc quản lý...

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị rà soát, hủy bỏ các văn bản đã ban hành chưa đúng quy định; ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn đồng bộ, thống nhất, minh bạch để kịp thời khắc phục những sơ hở, bất cập đã nêu trong Kết luận thanh tra.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị truy thu của các doanh nghiệp, cá nhân có vi phạm về thuế với số tiền là 792,4 tỷ đồng. Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị chuyến Cơ quan công an điều tra 2 vụ việc. Trong đó, có vụ việc 21 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, gồm 20 doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh và Công ty CP XD & PT năng lượng Apa Green có tổng giá trị là 822,8 tỷ đồng để kê khai thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế có dấu hiệu của hành vi trốn thuế được quy định tại Điều 161 Bộ luật Hình sự; Vụ việc của Dự án xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (Hà Nội).

Tin cùng chuyên mục