Chuyển biến tích cực về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường

ANTD.VN - Những ngày này, đi dọc các tuyến phố chính trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội, có thể thấy sự chuyển biến tích cực về TTĐT vệ sinh môi trường. Để có được những kết quả bước đầu này, bên cạnh sự nỗ lực đề ra các giải pháp của chính quyền và các cơ quan chức năng, thì còn có sự đồng lòng, ủng hộ của người dân.