Xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông

ANTD.VN - Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo 197 quận Thanh Xuân, Công an phường Thượng Đình đã tổ chức ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn.