Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khẩn trương hoàn thành tổng kiểm tra karaoke, vũ trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường… quyết liệt xử lý nghiêm, triệt để tất các vi phạm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa có Công điện số 04 chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 07/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ (bản chụp kèm theo); Công điện số 683/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2530/VPCP-NC ngày 21/4/2022, Công văn số 5910/VPCP-NC ngày 08/9/2022 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 465-CV/TU ngày 02/8/2022 của Thành ủy Hà Nội liên quan đến những vụ cháy gần đây gây thiệt hại lớn về người và tài sản của Nhân dân, Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25/8/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 07/9/2022, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố tại các văn bản nêu trên, đồng thời thực hiện ngay một số nội dung sau:

Khẩn trương, tích cực hoàn thành tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường… trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; quyết liệt xử lý nghiêm, triệt để tất các vi phạm theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 2645/UBND-NC ngày 16/8/2022 đảm bảo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo tổ chức giám sát chặt chẽ các cơ sở đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định, trường hợp để xảy ra việc cơ sở kinh doanh cố tình đưa vào hoạt động, yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã có biện pháp mạnh theo quy định pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố.

Đối với những cơ sở kinh doanh trong thời gian sửa chữa, kiên quyết yêu cầu chủ hộ kinh doanh không được hoạt động để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người và tài sản như thời gian vừa qua.

Chủ tịch UBND TP giao Công an Thành phố chủ trì, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định...