Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị đối thoại để gỡ khó cho doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao các sở, ngành, quận, huyện gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn theo lĩnh vực quản lý...
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì Hội nghị “Tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp năm 2022”

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì Hội nghị “Tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp năm 2022”

UBND TP Hà Nội mới có Văn bản số 3864/UBND-KSTTHC chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao các sở, ban, ngành thành phố tổ chức thực hiện việc gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn theo lĩnh vực quản lý nhà nước; tổng hợp phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định kinh doanh gửi các Bộ, ngành chủ quản xử lý theo chức năng quản lý.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo UBND TP để báo cáo Tổ công tác cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo xử lý.

UBND TP cũng giao các sở, ban, ngành nghiên cứu, tham gia góp ý đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh khi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi lấy ý kiến trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện việc gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về các quy định kinh doanh theo thẩm quyền; tổng hợp phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định kinh doanh gửi các Sở ngành phụ trách lĩnh vực.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố để báo cáo Tổ công tác cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo xử lý. Cùng với đó, tuyên truyền, khuyến khích các hiệp hội, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tham gia đóng góp ý kiến hoặc gửi vướng mắc, đề xuất đối với quy định kinh doanh trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, báo cáo việc triển khai và kết quả thực hiện vào báo cáo quý công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.