Họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Chọn các vụ đích đáng để xử lý

ANTĐ - Sáng 25-12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức họp phiên thứ 4 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đây là Ban Chỉ đạo của Bộ Chính trị lập ra trong hệ thống tổ chức của Đảng, chỉ đạo các cơ quan của Đảng. Ban Chỉ đạo đã chọn các khâu yếu, vướng mắc để tìm cách xử lý, như hoàn thiện thể chế, chế tài để thúc đẩy khâu điều tra nhanh hơn, chính xác hơn, giám định tốt hơn. Hay giữa phòng và chống, cả phòng và chống đều quan trọng, nhưng điều mà dư luận bức xúc, quan tâm là chống, vì vậy Ban Chỉ đạo đã tập trung kiểm tra và chọn các vụ án lớn để theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc. Rồi vấn đề án treo, cơ chế phối hợp Ban Chỉ đạo vừa làm vừa rút kinh nghiệm và bước đầu đã đạt được một số kết quả tốt. Nổi bật 2 việc được dư luận quan tâm là thành lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát nhằm đôn đốc, thúc đẩy, nhắc nhở các đơn vị, địa phương phải làm tốt hơn. Qua đó, Ban Chỉ đạo nắm được tình hình thực tiễn để có chủ trương đúng; có sự phối hợp tốt hơn... Đặc biệt, Ban Chỉ đạo đã chọn 8 vụ án, 2 vụ việc để theo dõi, đôn đốc, thúc đẩy, rõ ràng trong thời gian ngắn đã có chuyển biến rõ rệt. 

Tổng Bí thư hoan nghênh các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động đều tay, tâm huyết và trách nhiệm, có sự phân công, phối hợp tương đối tốt. Tuy nhiên, còn nhiều việc phải làm, còn nhiều khó khăn gian nan, phức tạp, cần phải cố gắng, nỗ lực, không được chủ quan. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Năm 2014 là năm rất quan trọng, chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; công tác phòng, chống tham nhũng là vấn đề lớn, dư luận rất quan tâm, vì vậy trách nhiệm của Ban Chỉ đạo là rất lớn.

Ban Chỉ đạo cần tiếp tục theo dõi, đôn đốc xử lý các vụ án, vụ việc theo đúng chức năng nhiệm vụ, không bao biện làm thay, không can thiệp vào công việc của các cơ quan chức năng. Năm 2014, Ban Chỉ đạo tiếp tục tổ chức một số đoàn kiểm tra, giám sát những nơi còn yếu, có dấu hiệu tham nhũng; xem xét bổ sung hàng chục vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc, các tỉnh ủy, thành ủy đôn đốc trong năm 2014; rà soát các vụ việc cụ thể, đảm bảo chính xác, chọn các vụ đích đáng để xử lý.