Cho ý kiến về Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

ANTĐ - Hôm nay, 6-4, phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc tại Hà Nội và kéo dài cho đến hết 10-4. 

Theo chương trình làm việc dự kiến, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến vào một số dự án luật quan trọng như Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật An toàn thông tin; Luật phí, lệ phí; Bộ luật Hàng hải Việt Nam… Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về Đề án thành lập thành phố Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình và thị xã Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Phiên họp cũng dành thời gian để nghe báo cáo kết quả Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132) tại Hà Nội; nghe Đoàn giám sát báo cáo về tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.