Cho vay thận trọng, Techcombank vẫn lãi hơn 580 tỷ đồng

ANTĐ - Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank) cho biết, tính đến ngày 31-3-2016, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 582 tỷ đồng, tăng 42,7% so với cùng kỳ, đạt 16,4% mục tiêu lợi nhuận cả năm. 

Cho vay thận trọng, Techcombank vẫn lãi hơn 580 tỷ đồng ảnh 1Cho vay thận trọng, Techcombank vẫn lãi hơn 580 tỷ đồng

Đại diện ngân hàng cho hay, trong 3 tháng đầu năm, Techcombank tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, thiết kế các gói sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, ngân hàng duy trì chính sách cho vay thận trọng, triển khai các sáng kiến nhằm kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả.

Tính đến ngày 31-3-2016, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 582 tỷ đồng, tăng 42,7% so với cùng kỳ, đạt 16,4% mục tiêu lợi nhuận năm 2016, nhờ thu nhập lãi thuần tăng 8,3% và thu nhập thuần từ phí dịch vụ tăng 49,8%, ngay cả sau khi trích chi phí dự phòng cao hơn.

Tổng thu nhập  tăng trong khi chi phí hoạt động tiếp tục được kiểm soát hợp lý và hiệu quả hoạt động cao hơn đã giúp giảm tỷ lệ chi phí/thu nhập từ 32% vào quý I năm 2015 xuống 31,04% vào quý I năm 2016.

Tổng tài sản của Techcombank tăng lên mức 199.003 tỷ đồng, huy động từ khách hàng tăng 17%, đạt 148.817 tỷ đồng trong khi đó dư nợ cho vay khách hàng là 114.024 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ 2015. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu của Techcombank được duy trì ở mức 2,03%, thấp hơn mức 3% theo quy định.