Chính thức thông qua Luật Đấu thầu với hàng loạt quy định mới về đấu thầu thuốc, thiết bị y tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với đại đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, sáng 23-6, Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi) với hàng loạt nội dung mới về đấu thầu mua thuốc, hóa chất, thiết bị y tế …

Trước đó, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi.

Báo cáo nêu rõ, về lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, qua xem xét, UBTVQH nhận thấy, Luật Đất đai hiện hành và dự thảo Luật Đất đai đang sửa đổi không quy định việc đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư áp dụng đối với các dự án đầu tư có liên quan đến an ninh, quốc phòng, vì vậy, việc quy định về nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt tại dự thảo Luật Đấu thầu là chưa thống nhất với dự thảo của Luật Đất đai.

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật còn nhiều yếu tố không bảo đảm tính minh bạch, chưa rõ ràng về quy trình, thủ tục, tiềm ẩn nguy cơ có thể bị lợi dụng chính sách, đặc biệt đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất để kinh doanh thương mại; hơn nữa, cho đến nay chưa có tiền lệ áp dụng cơ chế này. Vì vậy, UBTVQH tiếp thu ý kiến ĐBQH, bỏ quy định về lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Luật Đấu thầu vừa được thông qua với hàng loạt quy định mới về đấu thầu thuốc, thiết bị y tế

Luật Đấu thầu vừa được thông qua với hàng loạt quy định mới về đấu thầu thuốc, thiết bị y tế

Về đấu thầu tập trung, mua thuốc, hóa chất, thiết bị y tế, UBTVQH đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Xã hội, Bộ Y tế và một số ĐBQH làm việc trong ngành y tế về những nội dung tiếp thu, chỉnh lý liên quan đến lĩnh vực y tế.

Trên cơ sở đó rà soát, thống nhất về thuật ngữ sử dụng trong Luật; Thống nhất quy định về mua sắm tập trung đối với mua thuốc hiếm, thuốc cần mua với số lượng ít; Rà soát quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất, thiết bị y tế;

Tiếp thu, bổ sung quy định về thanh toán từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế trong trường hợp các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân không chọn áp dụng quy định của Luật đấu thầu; Chỉnh lý quy định về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tự quyết định việc mua sắm trên cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình; Chỉnh lý quy định về ưu đãi trong mua thuốc.

Về các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉnh lý dự thảo Luật, thể hiện 9 nhóm hành vi và chỉnh lý các nội dung cụ thể tại Điều 16. Bổ sung thêm mục đích của hành vi trong quy định cấm hành vi thông thầu; bổ sung quy định cấm hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, cản trở việc đấu thầu qua mạng.

Về hình thức chỉ định thầu, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh lý theo hướng giảm một số trường hợp chỉ định thầu; bên cạnh đó, rà soát, bổ sung Điều 23 của dự thảo Luật chỉnh lý, luật hóa một số trường hợp lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đã được quy định tại Quyết định số 17/2019 của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Về giá gói thầu, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã bổ sung quy định “Chính phủ quy định chi tiết về nội dung giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu” tại khoản 2 Điều 39 của dự thảo Luật.