Thu hẹp phạm vi đấu thầu sẽ tạo tính chủ động hơn cho doanh nghiệp Nhà nước

Thu hẹp phạm vi đấu thầu sẽ tạo tính chủ động hơn cho doanh nghiệp Nhà nước

ANTD.VN - Góp ý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), nhiều Đại biểu Quốc hội cho rằng nên cân nhắc chỉ giới hạn mở rộng đối tượng điều chỉnh đối với công ty con sở hữu 100% vốn doanh nghiệp Nhà nước, không nên mở rộng đối tượng đối với công ty con sở hữu trên 50% vốn doanh nghiệp Nhà nước.