Chính sách mới về xếp lương giáo viên chính thức có hiệu lực từ hôm nay, 30-5

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ hôm nay, 30-5, Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực đã bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp theo hạng giáo viên đồng thời thay đổi về xếp lương giáo viên…

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi chùm Thông tư quy định về bổ nhiệm, xếp lương viên có hiệu lực từ 30-5 đã bãi bỏ quy định giáo viên các cấp phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo hạng.

Cụ thể, Thông tư 08 đã sửa đổi quy định ở các Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT theo hướng chỉ cần đáp ứng một loại chứng chỉ chung cho mỗi cấp học, không chia hạng chứng chỉ 1, 2, 3, 4 như trước đây.

Theo đó, nếu giáo viên đã có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo quy định cũ (trước 30/6/2022) thì được xem là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.

Ngoài ra, Thông tư 08 còn nêu rõ, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở chỉ cần bằng cử nhân trở lên thuộc chuyên ngành giảng dạy hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để đáp ứng tiêu chuẩn hạng I.

Trong khi đó, theo quy định trước đây, giáo viên tiểu học hạng I và giáo viên trung học cơ sở hạng I phải có bằng thạc sĩ trở lên thuộc chuyên ngành giảng dạy hoặc chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc ngành quản lý giáo dục.

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực đã thay đổi về xếp lương giáo viên

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực đã thay đổi về xếp lương giáo viên

Mặt khác, theo Thông tư 08, giáo viên mầm non hạng III có thể được lên hạng II sớm hơn so với quy định trước đây do được thay đổi tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng giữ hạng III hoặc tương đương.

Nếu trước đây giáo viên mầm non phải giữ chức danh hạng III từ đủ 9 năm trở lên mới có thể thăng hạng thì nay chỉ cần giữ hạng III từ đủ 3 năm trở lên là đủ tiêu chuẩn. Mốc thời gian dùng giữ hạng trên được tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ thăng hạng.

Đặc biệt, tại Thông tư 08/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Trong Thông tư này, Bộ Giáo dục vẫn giữ nguyên quy định giáo viên được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp nào thì được xếp lương theo hạng đó như hiện hành, tuy nhiên có sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:

Khi bổ nhiệm từ hạng cũ sang hạng mới tương ứng chỉ xét 2 tiêu chuẩn: Trình độ đào tạo và thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề; không yêu cầu giáo viên phải có minh chứng của các tiêu chuẩn khác.

Trường hợp giáo viên chưa đạt tiêu chuẩn của hạng tương ứng thì tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của chức danh nghề nghiệp hiện đang giữ, không bổ nhiệm hạng thấp hơn liền kề.

Khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng mà không phải thông qua thi hoặc xét thăng hạng.

Việc sửa đổi, bổ sung như trên sẽ giúp cho công tác bổ nhiệm, xếp lương thực hiện đơn giản hơn, giáo viên không cần cung cấp nhiều minh chứng không cần thiết.

Đồng thời, khắc phục được vướng mắc trong việc xếp lương giáo viên, đảo đảm thống nhất về quy định thời gian giữ hạng giữa các cấp học và quy định của Bộ Nội vụ về thời gian giữ ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính.