Chính sách đặc thù phát triển đô thị hai bên đường Võ Nguyên Giáp

  • 02/12/2015 06:38
  • 0 bình luận
  • Kỳ Thư
  • In bài
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân - Nội Bài). 

Theo đó, về nhà ở xã hội, UBND TP Hà Nội căn cứ quy hoạch đô thị, khu vực phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, kế hoạch phát triển đô thị và nhu cầu thực tế để bố trí nhà ở xã hội theo dự án riêng trong ranh giới khu vực phát triển đô thị hai bên tuyến đường. 

Về nguồn vốn GPMB, đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung, UBND TP Hà Nội xác định, huy động vốn để thực hiện bồi thường, GPMB theo quy hoạch phù hợp với quy định của pháp luật đất đai và tiến độ triển khai các dự án. Nguồn vốn được huy động từ ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương, vốn ODA, vốn xã hội hóa theo quy định hiện hành. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Hà Nội chủ động áp dụng các hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật đối với từng dự án cụ thể.

Bộ KH-ĐT cho biết, để đầu tư xây dựng đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Hà Nội ước tính nhu cầu đầu tư xây dựng hạ tầng khung và GPMB khoảng 33.000 tỷ đồng (vốn đầu tư hạ tầng khung khoảng 22.200 tỷ đồng, vốn GPMB cần 10.800 tỷ đồng). Do ngân sách của thành phố không có khả năng cân đối đáp ứng nên cần có các cơ chế đặc thù để thực hiện.

Tin cùng chuyên mục