Chính quyền Mỹ quá tự tin khi tuyên bố chiến thắng trong 'cuộc chiến giá xăng' với Nga?Chính quyền Mỹ quá tự tin khi tuyên bố chiến thắng trong 'cuộc chiến giá xăng' với Nga?Chính quyền Mỹ quá tự tin khi tuyên bố chiến thắng trong 'cuộc chiến giá xăng' với Nga?Chính quyền Mỹ quá tự tin khi tuyên bố chiến thắng trong 'cuộc chiến giá xăng' với Nga?Chính quyền Mỹ quá tự tin khi tuyên bố chiến thắng trong 'cuộc chiến giá xăng' với Nga?Chính quyền Mỹ quá tự tin khi tuyên bố chiến thắng trong 'cuộc chiến giá xăng' với Nga?Chính quyền Mỹ quá tự tin khi tuyên bố chiến thắng trong 'cuộc chiến giá xăng' với Nga?Chính quyền Mỹ quá tự tin khi tuyên bố chiến thắng trong 'cuộc chiến giá xăng' với Nga?Chính quyền Mỹ quá tự tin khi tuyên bố chiến thắng trong 'cuộc chiến giá xăng' với Nga?Chính quyền Mỹ quá tự tin khi tuyên bố chiến thắng trong 'cuộc chiến giá xăng' với Nga?Chính quyền Mỹ quá tự tin khi tuyên bố chiến thắng trong 'cuộc chiến giá xăng' với Nga?Chính quyền Mỹ quá tự tin khi tuyên bố chiến thắng trong 'cuộc chiến giá xăng' với Nga?Chính quyền Mỹ quá tự tin khi tuyên bố chiến thắng trong 'cuộc chiến giá xăng' với Nga?Chính quyền Mỹ quá tự tin khi tuyên bố chiến thắng trong 'cuộc chiến giá xăng' với Nga?

Chính quyền Mỹ quá tự tin khi tuyên bố chiến thắng trong 'cuộc chiến giá xăng' với Nga?

ANTD.VN - Mặc dù chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tỏ ra rất tự tin, nhưng chiến thắng trong "cuộc chiến giá xăng" với Nga có thực sự thuộc về họ?