Chiến sự Donbass: Nga thông báo ‘400 quân Ukraine đã thiệt mạng trong một đòn đánh’Chiến sự Donbass: Nga thông báo ‘400 quân Ukraine đã thiệt mạng trong một đòn đánh’Chiến sự Donbass: Nga thông báo ‘400 quân Ukraine đã thiệt mạng trong một đòn đánh’Chiến sự Donbass: Nga thông báo ‘400 quân Ukraine đã thiệt mạng trong một đòn đánh’Chiến sự Donbass: Nga thông báo ‘400 quân Ukraine đã thiệt mạng trong một đòn đánh’Chiến sự Donbass: Nga thông báo ‘400 quân Ukraine đã thiệt mạng trong một đòn đánh’Chiến sự Donbass: Nga thông báo ‘400 quân Ukraine đã thiệt mạng trong một đòn đánh’Chiến sự Donbass: Nga thông báo ‘400 quân Ukraine đã thiệt mạng trong một đòn đánh’Chiến sự Donbass: Nga thông báo ‘400 quân Ukraine đã thiệt mạng trong một đòn đánh’Chiến sự Donbass: Nga thông báo ‘400 quân Ukraine đã thiệt mạng trong một đòn đánh’Chiến sự Donbass: Nga thông báo ‘400 quân Ukraine đã thiệt mạng trong một đòn đánh’Chiến sự Donbass: Nga thông báo ‘400 quân Ukraine đã thiệt mạng trong một đòn đánh’

Chiến sự Donbass: Nga thông báo ‘400 quân Ukraine đã thiệt mạng trong một đòn đánh’

ANTD.VN - Lực lượng Nga hôm 4/8 đã tấn công điểm tập trung quân Ukraine ở vùng Donetsk, thông báo tiêu diệt 400 tay súng đối phương, phá hủy 20 trang bị, khí tài khác nhau. Phía Ukraine chưa có phản hồi về thông tin này.