Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 15-10, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” (Đề án).
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viện Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viện Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp có Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ...

Ngày 21/5/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án; ngày 20/7/2021, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung ương đã ban hành Kế hoạch về việc xây dựng Đề án.

Theo Kế hoạch, Đảng ủy Công an Trung ương được giao chủ trì xây dựng 2 chuyên đề và phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng các chuyên đề khác. Tại cuộc họp các đại biểu đã làm rõ những việc đã thực hiện, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề ra các nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, việc xây dựng Đề án là công việc có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở chính trị, khoa học trong việc hoàn thiện Nhà nước pháp quyền ở nước ta trong thời gian tới. Đồng thời, khẳng định Bộ Công an đã rất chủ động, khẩn trương trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung ương.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong việc xây dựng Đề án, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương đang được giao các nhiệm vụ xây dựng các chuyên đề theo Kế hoạch cần khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý, các chuyên đề mà Bộ Công an xây dựng có khối lượng công việc rất lớn, vừa có tính chuyên sâu nhưng lại có phạm vi rộng liên quan không chỉ trong Công an nhân dân mà còn có các bộ, ngành khác, đòi hỏi cần phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng và toàn diện. Do đó, trong quá trình thực hiện, cần tổ chức hội thảo khoa học để lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học trong thực tiễn về lĩnh vực tư pháp hình sự trong và ngoài ngành Công an nhân dân để đảm bảo nội dung chất lượng, phù hợp với thực tiễn.