Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 1Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 2Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 3Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 4Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 5Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 6Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 7Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 8Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 9Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 10Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 11Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 12Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 13Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 14Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 15Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 16Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 17Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 18Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 19Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 20Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 21Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 22Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 23Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 24Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 25Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 26Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 27Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 28Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 29Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 30Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 31Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 32Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 33Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 34Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 35Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 36Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại ảnh 37

Chiến hạm Nga diễn tập với Trung Quốc và Nam Phi khiến phương Tây lo ngại

ANTD.VN - Hải quân Nam Phi tổ chức diễn tập với các tàu chiến Nga và Trung Quốc trên Ấn Độ Dương, điều này gây lo ngại và phản đối từ phương Tây. Moscow đã điều tàu hộ vệ tàng hình mang theo tên lửa siêu thanh Zircon cho sự kiện này.