Xe tăng T-72B của quân đội Nga uy lực cỡ nào?Xe tăng T-72B của quân đội Nga uy lực cỡ nào?Xe tăng T-72B của quân đội Nga uy lực cỡ nào?Xe tăng T-72B của quân đội Nga uy lực cỡ nào?Xe tăng T-72B của quân đội Nga uy lực cỡ nào?Xe tăng T-72B của quân đội Nga uy lực cỡ nào?Xe tăng T-72B của quân đội Nga uy lực cỡ nào?Xe tăng T-72B của quân đội Nga uy lực cỡ nào?Xe tăng T-72B của quân đội Nga uy lực cỡ nào?Xe tăng T-72B của quân đội Nga uy lực cỡ nào?Xe tăng T-72B của quân đội Nga uy lực cỡ nào?Xe tăng T-72B của quân đội Nga uy lực cỡ nào?Xe tăng T-72B của quân đội Nga uy lực cỡ nào?Xe tăng T-72B của quân đội Nga uy lực cỡ nào?Xe tăng T-72B của quân đội Nga uy lực cỡ nào?Xe tăng T-72B của quân đội Nga uy lực cỡ nào?Xe tăng T-72B của quân đội Nga uy lực cỡ nào?

Xe tăng T-72B của quân đội Nga uy lực cỡ nào?

ANTD.VN - Dù có những biến thể mới như T-72B3 và T-72B3M, nhưng chiếm số lượng nhiều nhất trong biên chế quân đội Nga vẫn là hàng chiếc T-72B, dòng xe tăng chủ lực ra đời từ thập niên 1980.