Chiến đấu cơ KF-21 Hàn Quốc lần đầu tiên bắn thành công tên lửa IRIS-TChiến đấu cơ KF-21 Hàn Quốc lần đầu tiên bắn thành công tên lửa IRIS-TChiến đấu cơ KF-21 Hàn Quốc lần đầu tiên bắn thành công tên lửa IRIS-TChiến đấu cơ KF-21 Hàn Quốc lần đầu tiên bắn thành công tên lửa IRIS-TChiến đấu cơ KF-21 Hàn Quốc lần đầu tiên bắn thành công tên lửa IRIS-TChiến đấu cơ KF-21 Hàn Quốc lần đầu tiên bắn thành công tên lửa IRIS-TChiến đấu cơ KF-21 Hàn Quốc lần đầu tiên bắn thành công tên lửa IRIS-TChiến đấu cơ KF-21 Hàn Quốc lần đầu tiên bắn thành công tên lửa IRIS-TChiến đấu cơ KF-21 Hàn Quốc lần đầu tiên bắn thành công tên lửa IRIS-TChiến đấu cơ KF-21 Hàn Quốc lần đầu tiên bắn thành công tên lửa IRIS-TChiến đấu cơ KF-21 Hàn Quốc lần đầu tiên bắn thành công tên lửa IRIS-TChiến đấu cơ KF-21 Hàn Quốc lần đầu tiên bắn thành công tên lửa IRIS-TChiến đấu cơ KF-21 Hàn Quốc lần đầu tiên bắn thành công tên lửa IRIS-TChiến đấu cơ KF-21 Hàn Quốc lần đầu tiên bắn thành công tên lửa IRIS-TChiến đấu cơ KF-21 Hàn Quốc lần đầu tiên bắn thành công tên lửa IRIS-TChiến đấu cơ KF-21 Hàn Quốc lần đầu tiên bắn thành công tên lửa IRIS-TChiến đấu cơ KF-21 Hàn Quốc lần đầu tiên bắn thành công tên lửa IRIS-TChiến đấu cơ KF-21 Hàn Quốc lần đầu tiên bắn thành công tên lửa IRIS-TChiến đấu cơ KF-21 Hàn Quốc lần đầu tiên bắn thành công tên lửa IRIS-T

Chiến đấu cơ KF-21 Hàn Quốc lần đầu tiên bắn thành công tên lửa IRIS-T

ANTD.VN - Hãng sản xuất vũ khí Diehl Defense của Đức ngày 17/5 vừa qua thông báo, chiến đấu cơ KF-21 Hàn Quốc lần đầu tiên bắn thành công tên lửa IRIS-T do doanh nghiệp này phát triển.