Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp nhỏ và vừa

(ANTĐ) - Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý I năm 2011 được gia hạn nộp chậm nhất đến ngày 30-7-2012. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý II năm 2011 được gia hạn nộp chậm nhất đến 30-10-2012. 

Đây là nội dung chính tại Thông tư số 42/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 3 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 26-4-2012.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Cao Sĩ Kiêm, có tới 80% số doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn điều lệ dưới 7 tỷ đồng. Khoảng 90% số doanh nghiệp phải đi vay vốn ngân hàng. Việc huy động vốn để đầu tư phát triển sản xuất là rất khó khăn do hầu hết các doanh nghiệp này không đủ tư cách, điều kiện để vay ngân hàng. Chính sách giãn thuế sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Khi việc tiếp cận nguồn vốn cũng như lãi suất cao khiến không ít doanh nghiệp điêu đứng, thậm chí phá sản.