Cháy rừng Amazon: Bầu trời Brazil chìm trong khói tro, 3h chiều tối đen như giữa đêm ảnh 1Cháy rừng Amazon: Bầu trời Brazil chìm trong khói tro, 3h chiều tối đen như giữa đêm ảnh 2Cháy rừng Amazon: Bầu trời Brazil chìm trong khói tro, 3h chiều tối đen như giữa đêm ảnh 3Cháy rừng Amazon: Bầu trời Brazil chìm trong khói tro, 3h chiều tối đen như giữa đêm ảnh 4Cháy rừng Amazon: Bầu trời Brazil chìm trong khói tro, 3h chiều tối đen như giữa đêm ảnh 5Cháy rừng Amazon: Bầu trời Brazil chìm trong khói tro, 3h chiều tối đen như giữa đêm ảnh 6Cháy rừng Amazon: Bầu trời Brazil chìm trong khói tro, 3h chiều tối đen như giữa đêm ảnh 7Cháy rừng Amazon: Bầu trời Brazil chìm trong khói tro, 3h chiều tối đen như giữa đêm ảnh 8Cháy rừng Amazon: Bầu trời Brazil chìm trong khói tro, 3h chiều tối đen như giữa đêm ảnh 9Cháy rừng Amazon: Bầu trời Brazil chìm trong khói tro, 3h chiều tối đen như giữa đêm ảnh 10Cháy rừng Amazon: Bầu trời Brazil chìm trong khói tro, 3h chiều tối đen như giữa đêm ảnh 11Cháy rừng Amazon: Bầu trời Brazil chìm trong khói tro, 3h chiều tối đen như giữa đêm ảnh 12Cháy rừng Amazon: Bầu trời Brazil chìm trong khói tro, 3h chiều tối đen như giữa đêm ảnh 13Cháy rừng Amazon: Bầu trời Brazil chìm trong khói tro, 3h chiều tối đen như giữa đêm ảnh 14Cháy rừng Amazon: Bầu trời Brazil chìm trong khói tro, 3h chiều tối đen như giữa đêm ảnh 15Cháy rừng Amazon: Bầu trời Brazil chìm trong khói tro, 3h chiều tối đen như giữa đêm ảnh 16Cháy rừng Amazon: Bầu trời Brazil chìm trong khói tro, 3h chiều tối đen như giữa đêm ảnh 17Cháy rừng Amazon: Bầu trời Brazil chìm trong khói tro, 3h chiều tối đen như giữa đêm ảnh 18Cháy rừng Amazon: Bầu trời Brazil chìm trong khói tro, 3h chiều tối đen như giữa đêm ảnh 19

Cháy rừng Amazon: Bầu trời Brazil chìm trong khói tro, 3h chiều tối đen như giữa đêm

ANTD.VN - Dù cách xa đến hơn 2.700km nhưng bầu trời ở thành phố Sao Paulo, Brazil cũng ngập trong khói đen và bụi tro từ các vụ cháy rừng mưa Amazon. Thảm họa cháy rừng còn biến nước mưa trong khu vực này có màu đen như nhựa đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng triệu người.