'Chát' như giá rửa ô tô chiều 30 Tết'Chát' như giá rửa ô tô chiều 30 Tết'Chát' như giá rửa ô tô chiều 30 Tết'Chát' như giá rửa ô tô chiều 30 Tết'Chát' như giá rửa ô tô chiều 30 Tết'Chát' như giá rửa ô tô chiều 30 Tết'Chát' như giá rửa ô tô chiều 30 Tết'Chát' như giá rửa ô tô chiều 30 Tết'Chát' như giá rửa ô tô chiều 30 Tết'Chát' như giá rửa ô tô chiều 30 Tết'Chát' như giá rửa ô tô chiều 30 Tết

'Chát' như giá rửa ô tô chiều 30 Tết

ANTD.VN - Bình, một thợ rửa xe lau nốt kính phụ của chiếc ô tô rồi quay qua "khổ chủ" nhẹ nhàng: "Ngày tết, chú cho anh em chúng cháu xin thêm mấy chục tiêu pha, là 200.000 đồng ạ".