Chân dung nhóm khủng bố Abu Sayyaf khét tiếng ở Philippines thân ISChân dung nhóm khủng bố Abu Sayyaf khét tiếng ở Philippines thân ISChân dung nhóm khủng bố Abu Sayyaf khét tiếng ở Philippines thân ISChân dung nhóm khủng bố Abu Sayyaf khét tiếng ở Philippines thân ISChân dung nhóm khủng bố Abu Sayyaf khét tiếng ở Philippines thân ISChân dung nhóm khủng bố Abu Sayyaf khét tiếng ở Philippines thân ISChân dung nhóm khủng bố Abu Sayyaf khét tiếng ở Philippines thân ISChân dung nhóm khủng bố Abu Sayyaf khét tiếng ở Philippines thân ISChân dung nhóm khủng bố Abu Sayyaf khét tiếng ở Philippines thân ISChân dung nhóm khủng bố Abu Sayyaf khét tiếng ở Philippines thân ISChân dung nhóm khủng bố Abu Sayyaf khét tiếng ở Philippines thân ISChân dung nhóm khủng bố Abu Sayyaf khét tiếng ở Philippines thân ISChân dung nhóm khủng bố Abu Sayyaf khét tiếng ở Philippines thân ISChân dung nhóm khủng bố Abu Sayyaf khét tiếng ở Philippines thân IS

Chân dung nhóm khủng bố Abu Sayyaf khét tiếng ở Philippines thân IS

ANTD.VN - Tháng 11/2016, 6 thuyền viên Việt Nam trên tàu Royal 16 bị bắt cóc tại gần đảo Basilan, Philippines bởi lực lượng phiến quân khủng bố Abu Sayyaf, nhóm thường thực hiện các vụ bắt cóc tống tiền ở Philippines. Reuters đưa tin lính Philippines ngày 5/7 phát hiện thi thể nghi là hai thuyền viên người Việt tại Basilan.