Thành lập 2 Đội nghiệp vụ thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội

ANTD.VN - Chiều 5-7, CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ Công bố quyết định thành lập Đội Điều tra tố tụng và Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội. Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi lễ.

Theo Quyết định 990 và 991 của Phòng Tổ chức cán bộ, Đội Điều tra tố tụng và Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT, có chức năng giúp Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT trực tiếp điều tra các vụ án hình sự và tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm theo thẩm quyền quy định; trực tiếp tiến hành điều tra các vụ án hình sự đã rõ đối tượng phạm tội thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan CSĐT CATP do tự phát hiện và do các cơ quan, đơn vị khác thuộc Cơ quan CSĐT quận, huyện và thị xã, các Cơ quan CSĐT thuộc CATP được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và Cơ quan điều tra ngoài CATP chuyển đến; các tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan CSĐT Công an các quận, huyện và thị xã (Đội Điều tra Tổng hợp) nhưng Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP xét thấy cần trực tiếp điều tra....

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao quyết định thành lập các đội nghiệp vụ cho đồng chí Trương Thọ Toàn, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP

Đối với Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng có trách nhiệm giúp Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT tiếp nhận, thẩm định các vụ án hình sự theo thẩm quyền quy định do Giám đốc CATP và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP giao. Thông qua công tác thẩm định hồ sơ tố tụng, kịp thời phát hiện những sơ hở thiếu sót trong quá trình điều tra các vụ án hình sự để đưa ra các giải pháp khắc phục.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các chỉ huy, CBCS thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội

Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng cũng có nhiệm vụ và quyền hạn thụ lý điều tra một số vụ án do Giám đốc CATP và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP giao; phối hợp tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn có liên quan đến hoạt động thẩm định hồ sơ tố tụng trong CATP theo quy định...

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP chúc mừng các đồng chí chỉ huy, CBCS đã được điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ thuộc 2 Đội Điều tra tố tụng và Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản trao các quyết định bổ nhiệm cho các chỉ huy, CBCS thuộc 2 Đội Điều tra tố tụng và Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng -Văn phòng Cơ quan CSĐT

Thiếu tướng Đinh Văn Toản nhấn mạnh, các đồng chí chỉ huy, CBCS được bổ nhiệm, điều động giữa các chức vụ cũng như thuộc biên chế của 2 đội nghiệp vụ trên phải nhận thức được niềm vinh dự, tự hào để ra sức thi đua, không ngừng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, trình độ, đáp ứng ngày càng cao công tác điều tra trong giai đoạn mới. Đồng chí Phó Giám đốc cũng yêu cầu Đảng ủy, Ban chỉ huy Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP sớm ổn định tổ chức, hoạt động của 2 đội trên.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản yêu cầu Văn phòng Cơ quan CSĐT cần nhanh chóng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, phòng, ban chức năng nghiên cứu, đề xuất với Thường vụ, Ban Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT những văn vản, hướng dẫn có liên quan đến tố tụng hình sự.

Văn phòng Cơ quan CSĐT cũng cần đánh giá lại toàn bộ đội ngũ điều tra viên, chất lượng CBCS liên quan đến hoạt động điều tra từ cấp thành phố đến Công an các quận, huyện và thị xã để làm rõ về số lượng, chất lượng cũng như có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực công tác cho CBCS làm nhiệm vụ điều tra.