CATP Hà Nội quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

  • 29/08/2013 06:47
  • 0 bình luận
  • Thu Hạnh
  • In bài
ANTĐ - Sáng qua (28-8), Đảng bộ CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 - BCH Trung ương Đảng (khóa XI), cho cán bộ chủ chốt của Đảng bộ CATP Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đề nghị CBCS tham gia lớp học nghiêm túc tiếp thu toàn diện, sâu sắc những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7. Trên cơ sở các nội dung tiếp thu, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện trong cơ quan mình, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của đơn vị; nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục CBCS; tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản tuyên truyền của các thế lực thù địch; ngăn chặn suy thoái phẩm chất chính trị; củng cố niềm tin vững chắc vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. 

Tin cùng chuyên mục