Cấp xã có được ký thoả thuận quốc tế?

  • 22/10/2020 15:58
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN - Trong phiên họp chiều 22/10, Quốc hội nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế và thảo luận về dự luật này.

Về khái niệm thỏa thuận quốc tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉnh lý “Thỏa thuận quốc tế (TTQT) là thỏa thuận bằng văn bản về hợp tác quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình với bên ký kết nước ngoài, không làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc tế”.

Về bên ký kết Việt Nam (khoản 2 Điều 2), nhiều ý kiến ĐBQH đề nghị cân nhắc không nên mở rộng chủ thể ký kết TTQT đến UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Có ý kiến đề nghị chỉ nên mở rộng đến cấp huyện do băn khoăn về năng lực, khả năng thực thi của cấp xã.

UBTVQH cho rằng, việc ký kết các văn bản hợp tác quốc tế của UBND cấp huyện và cấp xã trong đó có các xã ở khu vực biên giới thời gian qua đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới, thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu, trao đổi văn hóa, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Từ thực tiễn nhu cầu ký kết các văn bản hợp tác quốc tế của UBND cấp huyện, UBND cấp xã, để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu hợp tác quốc tế, dự thảo Luật quy định việc mở rộng chủ thể ký kết TTQT đến UBND cấp huyện.

Đối với UBND cấp xã chỉ mở rộng đến UBND cấp xã ở khu vực biên giới, đồng thời giới hạn một số nội dung UBND cấp xã ở khu vực biên giới được ký như: về giao lưu, trao đổi thông tin, kết nghĩa, hợp tác quản lý biên giới và quy định Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định về việc ký kết TTQT đối với UBND cấp huyện và UBND cấp xã ở khu vực biên giới.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cung cấp dịch vụ công, không thực hiện chức năng quản lý nhà nước, hoạt động theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tùy nội dung ký kết, các văn bản thỏa thuận của đơn vị sự nghiệp công lập sẽ do pháp luật dân sự, pháp luật về hợp đồng, pháp luật chuyên ngành quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập đó điều chỉnh.

Do đó, UBTVQH cho rằng việc ký TTQT chỉ quy định đến cấp tỉnh của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp là phù hợp.

Về ngôn ngữ của thỏa thuận quốc tế, UBTVQH tiếp thu ý kiến ĐBQH, bổ sung vào quy định: “Thỏa thuận quốc tế phải có văn bản bằng tiếng Việt, trừ trường hợp có sự thỏa thuận khác giữa bên ký kết Việt Nam và bên ký kết nước ngoài”.

Dự thảo Luật cũng giao Chính phủ quy định cụ thể việc ký kết và tổ chức thực hiện TTQT nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã khu vực biên giới và cơ quan cấp tỉnh của tổ chức (khoản 3 Điều 20 và khoản 2 Điều 23) để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Tin cùng chuyên mục