Cảnh sát PC&CC ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC

ANTĐ - Ngày 13-5, Cảnh sát PCCC Hà Nội và Ủy ban MTTQ TP tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện chương trình phối hợp và triển khai ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn thành phố.