Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 1Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 2Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 3Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 4Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 5Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 6Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 7Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 8Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 9Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 10Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 11Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 12Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 13Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 14Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 15Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 16Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 17Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 18Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 19Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 20Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 21Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 22Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 23Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 24Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 25Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 26Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 27Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga ảnh 28

Cảng Mariupol của Ukraine đã thất thủ trước sức mạnh quân đội Nga

ANTD.VN - Lực lượng ly khai Donetsk thông báo cảng Mariupol của Ukraine hoàn toàn thất thủ trước sức mạnh quân Nga. Hiện chỉ còn một cứ điểm cuối cùng đang nằm trong tầm kiểm soát của Kiev.