Canada mua 39 thiết giáp ACSV 8x8 để thay thế xe viện trợ cho Ukraine ảnh 1Canada mua 39 thiết giáp ACSV 8x8 để thay thế xe viện trợ cho Ukraine ảnh 2Canada mua 39 thiết giáp ACSV 8x8 để thay thế xe viện trợ cho Ukraine ảnh 3Canada mua 39 thiết giáp ACSV 8x8 để thay thế xe viện trợ cho Ukraine ảnh 4Canada mua 39 thiết giáp ACSV 8x8 để thay thế xe viện trợ cho Ukraine ảnh 5Canada mua 39 thiết giáp ACSV 8x8 để thay thế xe viện trợ cho Ukraine ảnh 6Canada mua 39 thiết giáp ACSV 8x8 để thay thế xe viện trợ cho Ukraine ảnh 7Canada mua 39 thiết giáp ACSV 8x8 để thay thế xe viện trợ cho Ukraine ảnh 8Canada mua 39 thiết giáp ACSV 8x8 để thay thế xe viện trợ cho Ukraine ảnh 9Canada mua 39 thiết giáp ACSV 8x8 để thay thế xe viện trợ cho Ukraine ảnh 10Canada mua 39 thiết giáp ACSV 8x8 để thay thế xe viện trợ cho Ukraine ảnh 11Canada mua 39 thiết giáp ACSV 8x8 để thay thế xe viện trợ cho Ukraine ảnh 12Canada mua 39 thiết giáp ACSV 8x8 để thay thế xe viện trợ cho Ukraine ảnh 13Canada mua 39 thiết giáp ACSV 8x8 để thay thế xe viện trợ cho Ukraine ảnh 14Canada mua 39 thiết giáp ACSV 8x8 để thay thế xe viện trợ cho Ukraine ảnh 15Canada mua 39 thiết giáp ACSV 8x8 để thay thế xe viện trợ cho Ukraine ảnh 16Canada mua 39 thiết giáp ACSV 8x8 để thay thế xe viện trợ cho Ukraine ảnh 17

Canada mua 39 thiết giáp ACSV 8x8 để thay thế xe viện trợ cho Ukraine

ANTD.VN - Bọ Quốc phòng Canada cho biết đã đặt mua thêm 39 xe thiết giáp ACSV để thay thế các xe bọc thép mà nước này viện trợ cho Ukraine.