Cần mẫn những “chú ong thợ”

ANTĐ - Đây là cách gọi quen thuộc của các đội nghiệp vụ CAQ Thanh Xuân (Hà Nội) dành cho Đội Tổng hợp. Lặng lẽ, âm thầm nhưng hết sức hiệu quả, tập thể Đội Tổng hợp đã có những đóng góp lớn cho thành công của CAQ Thanh Xuân trên nhiều mặt công tác.

CBCS Đội Tổng hợp CAQ Thanh Xuân tập hợp dữ liệu
về công tác hồ sơ nghiệp vụ vào hệ thống máy tính

Việc nối việc

Thiếu tá Phạm Ngọc Hà, Đội phó Đội Tổng hợp cho biết: “Theo sự chỉ đạo của Ban chỉ huy CAQ, đơn vị đang tổ chức tiếp nhận đăng ký, quản lý hồ sơ theo quy định của Bộ và CATP Hà Nội. Kiểm tra, đăng ký hồ sơ các loại, phục vụ việc tra cứu và nhận nộp lưu hồ sơ tại CAQ, khai thác phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đồng thời tiếp nhận và thống kê báo cáo xử lý các tin tố giác tội phạm…”.

Liệt kê những mảng công tác được Đội Tổng hợp thực hiện hàng ngày cho thấy CBCS trong đơn vị ít có thời gian rảnh rỗi. Tham mưu cho Đảng ủy, Ban chỉ huy CAQ xây dựng các kế hoạch, báo cáo sơ kết, tổng kết cũng như kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của các cấp lãnh đạo; tham mưu cho CAQ các giải pháp chỉ đạo trên lĩnh vực ANTT, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót của các đơn vị, qua đó tham mưu giúp Đảng ủy, Ban chỉ huy CAQ đôn đốc Công an các phường, đội thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch. Công việc nhiều, biên chế của Đội còn thiếu, nhưng CBCS Đội Tổng hợp luôn thể hiện quyết tâm phấn đấu vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Thiếu tá Phạm Ngọc Hà, tập thể Đội luôn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả mọi công tác kịp thời nắm bắt mọi diễn biến tình hình, hoạt động tại các đơn vị, trên từng địa bàn, kịp thời báo cáo Ban chỉ huy CAQ có các biện pháp chỉ đạo, thúc đẩy công tác của Công an phường, đội hoạt động tốt hơn trong mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, CBCS Đội Tổng hợp - CAQ Thanh Xuân còn trực tiếp tham mưu cho các đơn vị chức năng của quận xây dựng và triển khai thực hiện các chuyên đề phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội.

Phát huy tính sáng tạo

“Công tác tham mưu rất quan trọng, giúp lực lượng công an hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Chính vì vậy, đòi hỏi CBCS làm công tác tham mưu thường xuyên phải vận động trí óc để phát hiện, tham mưu đề xuất những cách làm hay, mới, đạt hiệu quả cao cho toàn đơn vị thực hiện” - Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng CAQ Thanh Xuân chia sẻ và đánh giá cao vai trò, vị trí của những người làm công tác tham mưu trong đơn vị. 

Công tác pháp chế và xử lý hành chính, kiểm tra là một trong những phần việc quan trọng của công tác tham mưu. Riêng trên lĩnh vực này, Đội Tổng hợp đã chủ động nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất sửa đổi các văn bản quy chế không phù hợp, báo cáo CATP để xin ý chỉ đạo; tích cực tham mưu Ban chỉ huy CAQ xây dựng các kế hoạch kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và các kế hoạch khác do Giám đốc CATP yêu cầu. Bên cạnh đó, Đội Tổng hợp được đánh giá luôn làm tốt công tác phối hợp kiểm tra, nhắc nhở thực hiện nghiêm túc các quy định về TTATGT, TTĐT trên địa bàn, hàng tuần ra thông báo nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện báo cáo Ban chỉ huy CAQ và UBND các phường để có biện pháp chấn chỉnh những tồn tại. 

Trong công tác xây dựng lực lượng, Ban chỉ huy Đội Tổng hợp thường xuyên tổ chức cho CBCS nghiên cứu, lồng ghép với các buổi sinh hoạt chi bộ, họp đơn vị gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận dụng 6 Điều Bác Hồ dạy “CAND thực hiện nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Thực hiện nghiêm túc Quyết định 100 của Giám đốc CATP, nhằm đưa việc sinh hoạt chính trị vào nề nếp, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Trong nhiều năm nay, Đội Tổng hợp CAQ Thanh Xuân luôn đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, không có CBCS sai phạm, bị kỷ luật. Nhiều lượt CBCS được các cấp biểu dương, khen thưởng…