Cận cảnh những 'cuộc đua nước rút' cập nhật dữ liệu Quốc gia về dân cư ảnh 1Cận cảnh những 'cuộc đua nước rút' cập nhật dữ liệu Quốc gia về dân cư ảnh 2Cận cảnh những 'cuộc đua nước rút' cập nhật dữ liệu Quốc gia về dân cư ảnh 3Cận cảnh những 'cuộc đua nước rút' cập nhật dữ liệu Quốc gia về dân cư ảnh 4Cận cảnh những 'cuộc đua nước rút' cập nhật dữ liệu Quốc gia về dân cư ảnh 5Cận cảnh những 'cuộc đua nước rút' cập nhật dữ liệu Quốc gia về dân cư ảnh 6Cận cảnh những 'cuộc đua nước rút' cập nhật dữ liệu Quốc gia về dân cư ảnh 7Cận cảnh những 'cuộc đua nước rút' cập nhật dữ liệu Quốc gia về dân cư ảnh 8Cận cảnh những 'cuộc đua nước rút' cập nhật dữ liệu Quốc gia về dân cư ảnh 9Cận cảnh những 'cuộc đua nước rút' cập nhật dữ liệu Quốc gia về dân cư ảnh 10

Cận cảnh những 'cuộc đua nước rút' cập nhật dữ liệu Quốc gia về dân cư

ANTD.VN - Thông tin với PV ANTĐ, Đại tá Dương Văn Hiếu - Trưởng CAQ Cầu Giấy cho biết: Thông qua việc tổng kiểm tra hộ khẩu, CAQ Cầu Giấy tiếp tục hoàn chỉnh công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, điều chỉnh, bổ sung thông tin cư dân; thu thập 100% phiếu DC01 đối với công dân đang sinh sống trên địa bàn nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, CATP trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.