Cận cảnh hoạt động trục vớt xác khinh khí cầu Trung Quốc của Hải quân MỹCận cảnh hoạt động trục vớt xác khinh khí cầu Trung Quốc của Hải quân MỹCận cảnh hoạt động trục vớt xác khinh khí cầu Trung Quốc của Hải quân MỹCận cảnh hoạt động trục vớt xác khinh khí cầu Trung Quốc của Hải quân MỹCận cảnh hoạt động trục vớt xác khinh khí cầu Trung Quốc của Hải quân MỹCận cảnh hoạt động trục vớt xác khinh khí cầu Trung Quốc của Hải quân MỹCận cảnh hoạt động trục vớt xác khinh khí cầu Trung Quốc của Hải quân MỹCận cảnh hoạt động trục vớt xác khinh khí cầu Trung Quốc của Hải quân MỹCận cảnh hoạt động trục vớt xác khinh khí cầu Trung Quốc của Hải quân MỹCận cảnh hoạt động trục vớt xác khinh khí cầu Trung Quốc của Hải quân MỹCận cảnh hoạt động trục vớt xác khinh khí cầu Trung Quốc của Hải quân MỹCận cảnh hoạt động trục vớt xác khinh khí cầu Trung Quốc của Hải quân MỹCận cảnh hoạt động trục vớt xác khinh khí cầu Trung Quốc của Hải quân MỹCận cảnh hoạt động trục vớt xác khinh khí cầu Trung Quốc của Hải quân MỹCận cảnh hoạt động trục vớt xác khinh khí cầu Trung Quốc của Hải quân MỹCận cảnh hoạt động trục vớt xác khinh khí cầu Trung Quốc của Hải quân MỹCận cảnh hoạt động trục vớt xác khinh khí cầu Trung Quốc của Hải quân Mỹ

Cận cảnh hoạt động trục vớt xác khinh khí cầu Trung Quốc của Hải quân Mỹ

ANTD.VN - Hải quân Mỹ ngày 7-2 công bố hình ảnh trục vớt xác khinh khí cầu của Trung Quốc ở ngoài khơi bờ biển Nam Carolina sau khi bắn hạ nó vào cuối tuần qua.