Cận cảnh dự án phá dỡ nhà Pháp trăm tuổi ở 61 Trần Phú đang phải dừng thi công ảnh 1Cận cảnh dự án phá dỡ nhà Pháp trăm tuổi ở 61 Trần Phú đang phải dừng thi công ảnh 2Cận cảnh dự án phá dỡ nhà Pháp trăm tuổi ở 61 Trần Phú đang phải dừng thi công ảnh 3Cận cảnh dự án phá dỡ nhà Pháp trăm tuổi ở 61 Trần Phú đang phải dừng thi công ảnh 4Cận cảnh dự án phá dỡ nhà Pháp trăm tuổi ở 61 Trần Phú đang phải dừng thi công ảnh 5Cận cảnh dự án phá dỡ nhà Pháp trăm tuổi ở 61 Trần Phú đang phải dừng thi công ảnh 6Cận cảnh dự án phá dỡ nhà Pháp trăm tuổi ở 61 Trần Phú đang phải dừng thi công ảnh 7Cận cảnh dự án phá dỡ nhà Pháp trăm tuổi ở 61 Trần Phú đang phải dừng thi công ảnh 8Cận cảnh dự án phá dỡ nhà Pháp trăm tuổi ở 61 Trần Phú đang phải dừng thi công ảnh 9Cận cảnh dự án phá dỡ nhà Pháp trăm tuổi ở 61 Trần Phú đang phải dừng thi công ảnh 10Cận cảnh dự án phá dỡ nhà Pháp trăm tuổi ở 61 Trần Phú đang phải dừng thi công ảnh 11Cận cảnh dự án phá dỡ nhà Pháp trăm tuổi ở 61 Trần Phú đang phải dừng thi công ảnh 12Cận cảnh dự án phá dỡ nhà Pháp trăm tuổi ở 61 Trần Phú đang phải dừng thi công ảnh 13Cận cảnh dự án phá dỡ nhà Pháp trăm tuổi ở 61 Trần Phú đang phải dừng thi công ảnh 15Cận cảnh dự án phá dỡ nhà Pháp trăm tuổi ở 61 Trần Phú đang phải dừng thi công ảnh 16Cận cảnh dự án phá dỡ nhà Pháp trăm tuổi ở 61 Trần Phú đang phải dừng thi công ảnh 17

Cận cảnh dự án phá dỡ nhà Pháp trăm tuổi ở 61 Trần Phú đang phải dừng thi công

ANTD.VN - Ngày 6-4, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo về việc tạm dừng phá dỡ, thi công ở dự án có nhà Pháp cổ trăm tuổi tại địa chỉ 61 Trần Phú, Ba Đình.