Cận cảnh diễn tập sự cố 200 lít xăng máy bay bị tràn ra sân đỗ, gây cháy tại Nội Bài ảnh 1Cận cảnh diễn tập sự cố 200 lít xăng máy bay bị tràn ra sân đỗ, gây cháy tại Nội Bài ảnh 2Cận cảnh diễn tập sự cố 200 lít xăng máy bay bị tràn ra sân đỗ, gây cháy tại Nội Bài ảnh 3Cận cảnh diễn tập sự cố 200 lít xăng máy bay bị tràn ra sân đỗ, gây cháy tại Nội Bài ảnh 4Cận cảnh diễn tập sự cố 200 lít xăng máy bay bị tràn ra sân đỗ, gây cháy tại Nội Bài ảnh 5Cận cảnh diễn tập sự cố 200 lít xăng máy bay bị tràn ra sân đỗ, gây cháy tại Nội Bài ảnh 6Cận cảnh diễn tập sự cố 200 lít xăng máy bay bị tràn ra sân đỗ, gây cháy tại Nội Bài ảnh 7Cận cảnh diễn tập sự cố 200 lít xăng máy bay bị tràn ra sân đỗ, gây cháy tại Nội Bài ảnh 8Cận cảnh diễn tập sự cố 200 lít xăng máy bay bị tràn ra sân đỗ, gây cháy tại Nội Bài ảnh 9Cận cảnh diễn tập sự cố 200 lít xăng máy bay bị tràn ra sân đỗ, gây cháy tại Nội Bài ảnh 10Cận cảnh diễn tập sự cố 200 lít xăng máy bay bị tràn ra sân đỗ, gây cháy tại Nội Bài ảnh 11Cận cảnh diễn tập sự cố 200 lít xăng máy bay bị tràn ra sân đỗ, gây cháy tại Nội Bài ảnh 12

Cận cảnh diễn tập sự cố 200 lít xăng máy bay bị tràn ra sân đỗ, gây cháy tại Nội Bài

ANTD.VN - Ngày 8/12, Cảng HKQT Nội Bài tổ chức Diễn tập khẩn nguy cấp cơ sở năm 2022 với tình huống “Xử lý sự cố tràn nhiên liệu và chữa cháy cứu nạn cứu hộ” xảy ra khi đang tra nạp nhiên liệu cho tàu bay, khối lượng dầu tràn ra ngoài khoảng 200 lít.