Dòng người ùn ùn đổ về sân bay quốc tế Nội Bài rời Thủ đô nghỉ lễ Quốc khánhDòng người ùn ùn đổ về sân bay quốc tế Nội Bài rời Thủ đô nghỉ lễ Quốc khánhDòng người ùn ùn đổ về sân bay quốc tế Nội Bài rời Thủ đô nghỉ lễ Quốc khánhDòng người ùn ùn đổ về sân bay quốc tế Nội Bài rời Thủ đô nghỉ lễ Quốc khánhDòng người ùn ùn đổ về sân bay quốc tế Nội Bài rời Thủ đô nghỉ lễ Quốc khánhDòng người ùn ùn đổ về sân bay quốc tế Nội Bài rời Thủ đô nghỉ lễ Quốc khánhDòng người ùn ùn đổ về sân bay quốc tế Nội Bài rời Thủ đô nghỉ lễ Quốc khánhDòng người ùn ùn đổ về sân bay quốc tế Nội Bài rời Thủ đô nghỉ lễ Quốc khánhDòng người ùn ùn đổ về sân bay quốc tế Nội Bài rời Thủ đô nghỉ lễ Quốc khánhDòng người ùn ùn đổ về sân bay quốc tế Nội Bài rời Thủ đô nghỉ lễ Quốc khánhDòng người ùn ùn đổ về sân bay quốc tế Nội Bài rời Thủ đô nghỉ lễ Quốc khánhDòng người ùn ùn đổ về sân bay quốc tế Nội Bài rời Thủ đô nghỉ lễ Quốc khánhDòng người ùn ùn đổ về sân bay quốc tế Nội Bài rời Thủ đô nghỉ lễ Quốc khánh

Dòng người ùn ùn đổ về sân bay quốc tế Nội Bài rời Thủ đô nghỉ lễ Quốc khánh

ANTD.VN - Trong chiều ngày 31/8 và sáng 1/9, dòng phương tiện tấp nập đổ về sân bay quốc tế Nội để nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày. Lực lượng an ninh hàng không tại sân bay được tăng cường, an ninh sân bay nâng lên cấp độ 1.