Các nhóm máu nhân tạo có thể sẽ truyền được như nhóm máu OCác nhóm máu nhân tạo có thể sẽ truyền được như nhóm máu OCác nhóm máu nhân tạo có thể sẽ truyền được như nhóm máu OCác nhóm máu nhân tạo có thể sẽ truyền được như nhóm máu OCác nhóm máu nhân tạo có thể sẽ truyền được như nhóm máu OCác nhóm máu nhân tạo có thể sẽ truyền được như nhóm máu OCác nhóm máu nhân tạo có thể sẽ truyền được như nhóm máu O

Các nhóm máu nhân tạo có thể sẽ truyền được như nhóm máu O

ANTD.VN - Enzyme vi khuẩn đường ruột có thể loại bỏ các kháng nguyên có trong nhóm máu loại A và B, dẫn đến việc cải thiện khả năng tương thích giống như nhóm máu O.