“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:

Các cách làm hay, kinh nghiệm quý cần được lan tỏa

  • 16/03/2017 07:41
  • 0 bình luận
  • Minh Trí
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 15-3, tại tỉnh Lào Cai, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị giao ban các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao việc nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã được chia sẻ, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn các tỉnh trong thời gian tới.

Một số địa phương lựa chọn những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc, tổ chức đối thoại với dân để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết cũng như xác định nhiệm vụ đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục