Brazil kiểm tra tính năng xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 Trung QuốcBrazil kiểm tra tính năng xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 Trung QuốcBrazil kiểm tra tính năng xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 Trung QuốcBrazil kiểm tra tính năng xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 Trung QuốcBrazil kiểm tra tính năng xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 Trung QuốcBrazil kiểm tra tính năng xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 Trung QuốcBrazil kiểm tra tính năng xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 Trung QuốcBrazil kiểm tra tính năng xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 Trung QuốcBrazil kiểm tra tính năng xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 Trung QuốcBrazil kiểm tra tính năng xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 Trung QuốcBrazil kiểm tra tính năng xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 Trung QuốcBrazil kiểm tra tính năng xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 Trung QuốcBrazil kiểm tra tính năng xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 Trung QuốcBrazil kiểm tra tính năng xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 Trung QuốcBrazil kiểm tra tính năng xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 Trung QuốcBrazil kiểm tra tính năng xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 Trung QuốcBrazil kiểm tra tính năng xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 Trung QuốcBrazil kiểm tra tính năng xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 Trung QuốcBrazil kiểm tra tính năng xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 Trung QuốcBrazil kiểm tra tính năng xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 Trung QuốcBrazil kiểm tra tính năng xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 Trung Quốc

Brazil kiểm tra tính năng xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 Trung Quốc

ANTD.VN - Quân đội Brazil đã tiến hành kiểm tra tính năng xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 của Trung Quốc sản xuất. Động thái này được cho là nhằm đánh giá toàn diện loại xe tăng này trước khi có thể đặt mua.